Vytvořte fakturu

HUGO club - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HUGO club
IČO 35737239
TIN 2021379712
DIČ SK2021379712
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUGO club
Rajecká 15
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 932 €
Zisk -126 955 €
Kontaktní informace
Email hugoclub@hugoclub.sk
Telefon(y) 0902901888, 0903474344
Mobile(y) +421903447436, 0903474344
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 738,227
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 738,227
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 190,274
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,637
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,466
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,033
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,856
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 762,864
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -526,084
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -468,836
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126,955
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,288,948
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,481
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 27,689
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,259,778
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,795
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,112
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,871
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,218,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 163,932
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 163,242
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 288,901
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 79,068
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,366
C. Služby (účtová skupina 51) 41,326
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,066
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,611
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 95,432
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -124,969
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,982
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,027
M. Úrokové náklady (562) 749
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 278
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,026
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -125,995
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737239 TIN: 2021379712 DIČ: SK2021379712
 • Sídlo: HUGO club, Rajecká 15, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 12.01.1998
  Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava 12.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Borároš 33 194 € (50%) Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
  Jozef Puchel 33 194 € (50%) Závodná 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie biliardových stolov
   automatizované spracovanie údajov
   upratovacie práce
   01.12.2004Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava 821 06
   30.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   28.05.2004Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   27.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   18.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.01.1998
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1998
   17.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   HUGO club, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 15 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06