Vytvořte fakturu

RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS
IČO 35737247
TIN 2021453940
DIČ SK2021453940
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS
Akademická 4
94901
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 355 973 €
Zisk -107 514 €
Kontaktní informace
Email tes@nextra.sk
Telefon(y) 0265938211
Mobile(y) 0903460603, 0903460606
Fax(y) 0265938211
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 401,388
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,874
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 85
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 85
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 364,239
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,162
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 250,077
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,550
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,571
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,979
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 514
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 514
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,388
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -110,639
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,470
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,470
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 747
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 747
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,342
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,342
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,514
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,027
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 391
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 510,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 382,633
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 382,633
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 123,777
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 734
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,554
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 938
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 938
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 354,761
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 355,973
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 350,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 462,332
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,271
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 226,785
D. Služby (účtová skupina 51) 45,774
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,296
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,766
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,466
4. Sociální náklady (527, 528) 64
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 365
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 156,300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,541
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -106,359
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,931
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 198
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 189
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -194
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -106,553
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,514
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35737247 TIN: 2021453940 DIČ: SK2021453940
 • Sídlo: RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS, Akademická 4, 94901, Nitra
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01 15.10.2007
  Ing. Dušan Rau Silvánska 459/13 Bratislava 841 04 12.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Rau 3 735 € (50%) Nábělkova 2 Bratislava 841 05
  Ing. Cyril Düröši 3 735 € (50%) Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavel Valerievič Stebakov Kornevs-kaja 9A/52 142 500 Pavlovskij posad Ruská federácia
   16.11.2007Nové sidlo:
   Štefánikova 94/715 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 15.10.2007
   15.11.2007Zrušené sidlo:
   Arm. gen. L. Svobodu 5 Bratislava 812 49
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   12.04.1999Nové sidlo:
   Arm. gen. L. Svobodu 5 Bratislava 812 49
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   23.03.1998Noví spoločníci:
   Pavel Valerievič Stebakov Kornevs-kaja 9A/52 142 500 Pavlovskij posad Ruská federácia
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Rau Nábělkova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Rau Nábělkova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice