Vytvořte fakturu

Tri Comp. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Obchodní název Tri Comp.
IČO 35737301
TIN 2021389733
DIČ SK2021389733
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tri Comp.
Jesenského 12
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 125 €
Zisk -26 999 €
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 450,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 450,929
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,172
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,140
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 451
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 467,101
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,902
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 106,224
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 106,224
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,622
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -133,749
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,999
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 511,003
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 510,969
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,760
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,027
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 504,182
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 34
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,125
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,906
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,373
C. Služby (účtová skupina 51) 11,428
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 501
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 33,253
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,351
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,781
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,199
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 258
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 258
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -258
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,039
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,999
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016