Vytvořte fakturu

CULMEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CULMEN
IČO 35737352
TIN 2020256623
DIČ SK2020256623
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CULMEN
Ondrejovova 15
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 570 €
Zisk -16 594 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249113625
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,977
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,472
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,472
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,472
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,687
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,354
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,050
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,333
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 447
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 886
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 818
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 818
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,977
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,936
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -50,645
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,645
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,594
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,913
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 911
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 911
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,627
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,170
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,170
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,841
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 242
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,375
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,375
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,570
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 48,570
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,570
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,856
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,812
D. Služby (účtová skupina 51) 20,790
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,545
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,244
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,696
4. Sociální náklady (527, 528) 605
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 464
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,236
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,236
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,968
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,348
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,348
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,348
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,594
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737352 TIN: 2020256623 DIČ: SK2020256623
 • Sídlo: CULMEN, Ondrejovova 15, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 09.01.1998
  Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 25.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oliver Hudec 3 319 € (50%) Heyrovského 12 Bratislava 841 03
  Eva Hudecová 3 319 € (50%) Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 09.01.1998
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 25.02.2000
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   kresličské práce
   poradenské služby v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   sprostredkovanie obchodu, zákaziek a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   24.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   25.11.1999Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   24.11.1999Zrušené sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   CULMEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28