Vytvořte fakturu

MALIMEX PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název MALIMEX PLUS
IČO 35737387
TIN 2020206903
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MALIMEX PLUS
Záhorácka 1938/81
90101
Malacky
Kontaktní informace
Telefon(y) 0724724335
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,971
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Date of updating data: 21.12.2016