Vytvořte fakturu

REALIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REALIM
IČO 35737395
TIN 2021386169
DIČ SK2021386169
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo REALIM
Cabanova 22
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 69 099 €
Kontaktní informace
Email pregalim@pregalim.sk
Telefon(y) 0905246696
Mobile(y) 0905246696
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,245
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,245
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,245
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,394
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 317
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,228
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,837
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,639
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,639
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 42
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,597
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 402
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,137
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,405
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,653
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 69,099
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,099
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 62,428
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,785
C. Služby (účtová skupina 51) 2,579
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,227
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 492
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,802
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 543
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,671
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,735
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 130
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,541
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 6,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015