Vytvořte fakturu

EDU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EDU
IČO 35737433
TIN 2020270263
DIČ SK2020270263
Datum vytvoření 16 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDU
Partizánska 25
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 970 €
Zisk -2 728 €
Kapitál 14 600 €
Vlastní kapitál 3 835 €
Kontaktní informace
Email edu@atelier-edu.sk
webové stránky http://www.atelier-edu.sk
Telefon(y) +421254647064, +421254647065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,838
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,838
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,838
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,147
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 420
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,720
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,985
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,107
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 613
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,417
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,728
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,878
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,828
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,438
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,101
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,005
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,612
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,970
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,970
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,832
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,786
C. Služby (účtová skupina 51) 2,940
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,838
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 138
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,244
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,906
M. Úrokové náklady (562) 1,055
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 851
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,906
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,768
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,728
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737433 TIN: 2020270263 DIČ: SK2020270263
 • Sídlo: EDU, Partizánska 25, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Dutko Niťová 1 Bratislava 16.12.1997
  Peter Černák Gercenova 9 Bratislava 851 01 16.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Richard Dutko 3 319 € (50%) Niťová 1 Bratislava
  Peter Černák 3 319 € (50%) Gercenova 9 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Richard Dutko Niťová 1 Bratislava
   Peter Černák Gercenova 9 Bratislava 851 01
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Černák Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Richard Dutko Niťová 1 Bratislava
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   EDU spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 25 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   návrhy a grafické spracovanie interiérových a exteriérových priestorov
   stolárstvo - výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Peter Černák Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Richard Dutko Niťová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Dutko Niťová 1 Bratislava
   Peter Černák Gercenova 9 Bratislava 851 01