Vytvořte fakturu

Noesis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Noesis
IČO 35737441
TIN 2020251981
DIČ SK2020251981
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Noesis
Jašíkova 5/3151
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 339 €
Zisk -1 326 €
Kontaktní informace
Email noesis@noesis.sk
Telefon(y) 0903452919
Mobile(y) 0903452919
Fax(y) 0243412355
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,431
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,431
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,431
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,977
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,403
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,385
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 111,408
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,541
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,564
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,326
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,867
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,041
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 12,286
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,790
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,356
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 650
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,137
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,647
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 93,339
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 93,339
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 91,653
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,463
C. Služby (účtová skupina 51) 74,250
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,488
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 185
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,217
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,686
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,626
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 12
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,065
M. Úrokové náklady (562) 886
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,168
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,052
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -366
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737441 TIN: 2020251981 DIČ: SK2020251981
 • Sídlo: Noesis, Jašíkova 5/3151, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03 07.09.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Adriana Bencová 6 639 € (100%) Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   07.09.2006Nové sidlo:
   Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   06.09.2006Zrušené sidlo:
   Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   22.06.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   21.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   31.03.2004Nové sidlo:
   Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   30.03.2004Zrušené sidlo:
   Jedľová 6 Bratislava 821 07
   18.02.2002Nové sidlo:
   Jedľová 6 Bratislava 821 07
   17.02.2002Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2/A Bratislava 821 14
   22.09.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   21.12.1998Nové sidlo:
   Galvaniho 2/A Bratislava 821 14
   20.12.1998Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   Noesis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   fotografické služby
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie náhradných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01