Vytvořte fakturu

KATJA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název KATJA
Stav Zničeno
IČO 35737484
TIN 2021426902
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATJA
Rybničná 38
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 976 €
Zisk 14 066 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 238,123
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 133,800
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 133,800
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 133,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,745
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 95,976
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -4,024
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -4,024
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,769
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,473
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,296
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 578
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 238,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,910
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 124,668
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 124,668
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,066
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,213
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 90,213
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -269
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -269
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,600
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,882
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,029,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 104,976
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 95,976
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,568
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 137
D. Služby (účtová skupina 51) 6,294
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,537
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,537
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 99,328
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 270
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,569
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,020,176
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 995,550
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 24,093
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 24,093
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 533
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 533
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 995,638
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 995,550
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24,538
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,946
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,066
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4240215.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35737484 TIN: 2021426902
 • Sídlo: KATJA, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   09.03.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   08.03.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   podnikateľské a finančné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom, zo zdrojov, ktoré nepochádzajú z vkladov občanov
   usporadúvanie školení, seminárov a kurzov
   adminitratívne a kancelárske práce
   prenájom strojov a prístrojov
   14.09.2001Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   13.09.2001Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   03.11.2000Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   02.11.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   KATJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava