Vytvořte fakturu

UNIVERSAL TRADING BLK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název UNIVERSAL TRADING BLK
IČO 35737531
TIN 2021379514
DIČ SK2021379514
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL TRADING BLK
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 339 326 €
Zisk 16 263 €
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 821,333
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 424,201
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 424,201
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 243,348
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,853
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 145,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 396,078
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,163
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,012
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321,944
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,915
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,983
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,054
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,054
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 821,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 128,510
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 128,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,263
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 669,251
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,067
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 184
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,883
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 638,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 427,534
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 427,534
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 320
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 376
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 429
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 209,834
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,354,265
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,339,326
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,338,941
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 385
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,324,661
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,119,333
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,402
D. Služby (účtová skupina 51) 161,998
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,192
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,146
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,208
4. Sociální náklady (527, 528) 838
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 618
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,188
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,188
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,665
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,208
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,939
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14,939
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14,939
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,447
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,713
2. Ostatní náklady (562A) 1,713
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,734
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,492
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,157
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,894
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,894
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,263
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016