Vytvořte fakturu

ATFC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATFC
IČO 35737689
TIN 2021381802
DIČ SK2021381802
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATFC
Pribišova 11
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 527 €
Zisk 8 407 €
Kontaktní informace
Email info@atfc.sk
webové stránky http://www.atfc.sk
Telefon(y) +421220606263, +421243633544
Mobile(y) +421905716216, +421905617274, +421910941654
Fax(y) 0220606264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,144
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 750
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,911
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,130
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,741
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,053
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,483
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,483
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,144
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,547
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,837
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,837
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,407
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,597
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,597
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,788
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,788
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,809
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 57,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57,527
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,176
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,835
D. Služby (účtová skupina 51) 36,539
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27
4. Sociální náklady (527, 528) 27
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 207
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,568
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,351
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,153
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 952
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 952
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -949
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,402
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,995
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,407
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737689 TIN: 2021381802 DIČ: SK2021381802
 • Sídlo: ATFC, Pribišova 11, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 12.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viera Hauerová 6 640 € (100%) Pribišova 11 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   14.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1998
   13.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   31.08.1998Nové sidlo:
   Pribišova 11 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.08.1998Zrušené sidlo:
   Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   ATFC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   vykonávanie auditorskej činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   faktoring a forfaiting
   poradenstvo v oblasti software
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava