Vytvořte fakturu

KAMPEX trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Obchodní název KAMPEX trade
Stav Zničeno
IČO 35737727
TIN 2020270120
DIČ SK2020270120
Datum vytvoření 07 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMPEX trade
Vysoká 28
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 190 €
Zisk 795 €
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 95,125
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 95,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,054
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,565
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,503
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 177,690
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -261,166
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -269,274
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 795
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 438,856
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 438,856
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,546
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,416
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 426,894
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,190
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,320
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 870
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,322
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,445
C. Služby (účtová skupina 51) 17,151
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 637
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,940
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,868
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,724
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 113
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 113
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -113
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,755
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 795
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016
 • IČO :35737727 TIN: 2020270120 DIČ: SK2020270120
 • Sídlo: KAMPEX trade, Vysoká 28, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2016Zrušené obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným