Vytvořte fakturu

MGH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MGH
IČO 35737778
TIN 2020219542
DIČ SK2020219542
Datum vytvoření 07 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGH
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 205 396 €
Zisk -113 603 €
Kapitál 863 477 €
Vlastní kapitál 153 623 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903924666
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 604,098
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 604,098
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,965
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 207,401
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 100,480
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,048
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 811,499
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,020
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 497,910
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 497,910
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -344,287
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,603
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 771,479
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,358
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 764,776
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,043
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,593
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 686,119
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 609
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,736
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 205,396
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,141
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 165,064
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,291
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 316,845
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,726
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,032
C. Služby (účtová skupina 51) 60,653
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52,230
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,865
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 54,265
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,074
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -111,449
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,794
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,194
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,194
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,194
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -112,643
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -113,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737778 TIN: 2020219542 DIČ: SK2020219542
 • Sídlo: MGH, Haburská 49/A, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava 07.01.1998
  Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 16.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Teodora Lužinská 248 955 € (50%) Lackova 7 Bratislava 841 04
  JUPE invest s. r. o. 248 955 € (50%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2014Noví spoločníci:
   JUPE invest s. r. o. Trenčianska 56/D Bratislava 821 09
   26.09.2014Zrušeny spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   02.06.2012Noví spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.05.2012
   03.04.2012Nové sidlo:
   Haburská 49/A Bratislava 821 01
   02.04.2012Zrušené sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   10.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   09.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Teodora Lužinská Lackova 7 Bratislava 841 04
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   29.07.2008Nové sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - učiteľ snowbordingu
   28.07.2008Zrušené sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom športových potrieb
   prenájom snežných skútrov
   výroba a predaj nenahraných zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   03.02.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   03.12.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   02.12.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   MGH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava