Vytvořte fakturu

3H - CREATIVE STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 3H - CREATIVE STUDIO
IČO 35737859
TIN 2020211127
DIČ SK2020211127
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3H - CREATIVE STUDIO
Sch. Trnavského 20
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 145 437 €
Zisk 8 338 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0915940272
Mobile(y) +421903478358, 0903478358, 0915940272
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,092
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,092
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,092
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,449
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,622
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,541
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,350
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,709
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,338
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,191
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 27,365
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,603
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,157
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 301
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 145
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 145,437
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 145,170
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 267
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 130,182
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,045
C. Služby (účtová skupina 51) 79,071
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 655
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,958
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,453
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,255
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,054
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 56
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 53
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,536
M. Úrokové náklady (562) 1,936
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 299
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 301
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,480
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,775
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,437
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737859 TIN: 2020211127 DIČ: SK2020211127
 • Sídlo: 3H - CREATIVE STUDIO, Sch. Trnavského 20, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Art. Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 13.01.1998
  Ing. Michal Harvánek Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 12.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Art. Hedviga Harvánková 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
  Ing. Michal Harvánek 3 319 € (50%) Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Ing. Michal Harvánek Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.01.1998
   Ing. Michal Harvánek Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.02.2010
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.01.1998
   09.08.2006Noví spoločníci:
   Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Hedviga Harvánková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.01.1998
   08.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Hedviga Hamžíková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hedviga Hamžíková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   30.03.2005Nové obchodné meno:
   3H - CREATIVE STUDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie výstav umeleckých diel
   29.03.2005Zrušené obchodné meno:
   HEDSTA - CREATIVE STUDIO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Trepač Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Trepač Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   09.09.2003Nové obchodné meno:
   HEDSTA - CREATIVE STUDIO, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   výroba nenahratých a nahratých nosičov zvukových a zvukoobrazových, multimédií v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a nakladateľská činnosť vrátane vydávania kníh a iných periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   reštaurovanie kultúrnych a umelecko - historických pamiatok, diel výtvarného umenia
   obchodná činnosť v oblasti interiérových a exteriérových zariadení
   výroba tovaru z papiera a lepenky
   08.09.2003Zrušené obchodné meno:
   HEDSTA - GRAPHIC STUDIO, spol. s.r.o.
   13.01.1998Nové obchodné meno:
   HEDSTA - GRAPHIC STUDIO, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Hedviga Hamžíková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Stanislav Trepač Tupolevova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hedviga Hamžíková Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Stanislav Trepač Tupolevova 5 Bratislava 851 01