Vytvořte fakturu

INTER - MEDIA - MARKET Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTER - MEDIA - MARKET Slovensko
IČO 35737905
TIN 2020242477
DIČ SK2020242477
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER - MEDIA - MARKET Slovensko
Dudvažská 9
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 746 €
Zisk -17 032 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948216789
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,191
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,191
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,191
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,223
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,462
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,414
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -39,741
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -29,349
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,032
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,155
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,954
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,201
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,735
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,375
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,573
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,518
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,746
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,746
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,689
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,921
C. Služby (účtová skupina 51) 18,554
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,018
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 255
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,788
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,943
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,729
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 134
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -129
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,072
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737905 TIN: 2020242477 DIČ: SK2020242477
 • Sídlo: INTER - MEDIA - MARKET Slovensko, Dudvažská 9, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28 13.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Mojžiš 6 640 € (100%) Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2010Noví spoločníci:
   Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivánka pri Dunaji 900 28
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   13.11.2001Nové sidlo:
   Dudvažská 9 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Mojžiš Nádražná 35 Ivanka pri Dunaji 900 28
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Bieloruská 62 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   13.01.1998Nové obchodné meno:
   INTER - MEDIA - MARKET Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 62 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   reprografické služby-kopírovacie práce
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a servisná činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Mojžiš Bieloruská 62 Bratislava 821 02
   Marek Garay Zimná 2 Bratislava 821 01