Vytvořte fakturu

PM NEGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PM NEGA
IČO 35737930
TIN 2021362486
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PM NEGA
Mládeže 12
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 2 200 €
Zisk 1 716 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0725680725680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,356
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,356
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,356
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,102
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,121
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,121
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,458
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,441
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,958
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,200
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,200
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,200
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,200
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,200
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015