Vytvořte fakturu

BILLA REALITY SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BILLA REALITY SLOVENSKO
IČO 35737948
TIN 2020251970
DIČ SK2020251970
Datum vytvoření 14 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BILLA REALITY SLOVENSKO
Bajkalská 19/A
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 421 372 €
Zisk 2 308 520 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 131,425,312
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 124,884,750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 124,884,750
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,280,918
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,454,823
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 612,195
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 536,814
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,020,983
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,610,235
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,610,235
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,624,285
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 793,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 793,717
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 720,220
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110,348
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,786,463
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 244
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,786,219
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 519,579
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 493,600
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,979
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,425,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,249,009
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 27,557,360
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 27,557,360
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 123,498
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,294,504
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,294,504
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,965,127
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,062,455
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,097,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,308,520
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,172,990
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,240,412
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,240,412
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,878,721
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,237,106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,237,106
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 68,606,580
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,035
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,857
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,313
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,903
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,469,248
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,421,372
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,336,518
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 84,854
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,502,766
D. Služby (účtová skupina 51) 1,993,670
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430,601
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 787,909
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,931,258
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -3,143,349
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 432,599
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -142,013
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,918,606
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,342,848
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,876
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 47,876
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 31,153
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16,723
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,162,809
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,114,648
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,114,648
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48,161
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,114,933
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,803,673
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 495,153
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 66,508
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 428,645
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,308,520
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737948 TIN: 2020251970 DIČ: SK2020251970
 • Sídlo: BILLA REALITY SLOVENSKO, Bajkalská 19/A, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 01.03.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  REWE International AG 27 557 360 € (100%) Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Albena Grozeva Georgieva Mladost 3 dictrict, bl.318 ent.6 fl.4 app.104 Sofia 1000 Bulharská republika Vznik funkcie: 01.05.2015
   20.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dariusz Tomasz Bator Ul. Agrestowa 7A Bielany Wroclawskie 55-040 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   23.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2013
   22.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   07.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   01.12.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   05.01.2012Noví spoločníci:
   REWE International AG IZ NO- Süd Strasse 3, Objekt 16 Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
   04.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   12.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   05.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   18.02.2009Noví spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   17.02.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   01.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   31.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   24.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   30.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   18.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   17.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   26.01.2004Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyselný tovar, motorové vozidlá, kancelárska technika
   25.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   17.02.2003Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   16.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   06.09.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 19/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   05.09.2002Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   23.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   10.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   27.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava