Vytvořte fakturu

INTRAL - SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTRAL - SK
IČO 35737956
TIN 2020212172
DIČ SK2020212172
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTRAL - SK
Zápotočná 5
90901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 317 361 €
Zisk -7 851 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0346645121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,447,168
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,200,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,200,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,651
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,022,756
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,543
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 127,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,246,844
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,559
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,559
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,165,201
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 145,222
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,222
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,019,750
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,655
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 74
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,447,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -380,374
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,634
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -468,487
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 854,712
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,323,199
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,827,542
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 281
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 281
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 24,746
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,801,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 140,846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,846
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,819,779
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 399
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 235
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 839,039
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 838
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 57,361
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 317,361
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57,361
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 260,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,368
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,454
D. Služby (účtová skupina 51) 50,556
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,592
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,227
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,839
4. Sociální náklady (527, 528) 526
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,683
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 84,440
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 84,440
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 165,641
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,007
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,649
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,885
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,145
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,145
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 740
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,884
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,891
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737956 TIN: 2020212172 DIČ: SK2020212172
 • Sídlo: INTRAL - SK, Zápotočná 5, 90901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica 909 01
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica 909 01
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   INTRAL - SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   tovarový leasing
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava