Vytvořte fakturu

Prvá pezinská tehliarska - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prvá pezinská tehliarska
IČO 35738006
TIN 2020203911
DIČ SK7020000438
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá pezinská tehliarska
Mýtna 27
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 71 960 €
Zisk 319 012 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336412010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,084,690
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,996,053
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 302,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 302,466
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,693,587
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,086,457
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 2,607,130
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,087,837
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,228,733
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 282,573
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,573
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 226,094
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 720,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 859,104
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,892
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 857,212
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 800
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,084,690
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,433,526
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 79,665
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 79,665
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,933
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,933
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 8,723,511
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 8,723,511
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 295,405
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 295,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,012
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,651,164
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,146,776
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 916,152
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,000,000
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 230,624
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,504,388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 316,228
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,728
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,182,360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 71,960
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,960
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,960
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,106
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,220
D. Služby (účtová skupina 51) 3,821
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,029
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,636
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,636
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,854
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,919
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 311,790
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 305,635
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 305,635
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,155
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,155
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,982
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27,593
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 389
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 283,808
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 322,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,650
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,650
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319,012
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015