Vytvořte fakturu

PASTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PASTEL
IČO 35738031
TIN 2021400777
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PASTEL
Hollého 1721/40
90031
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 600 €
Zisk 2 178 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,759
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,759
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,997
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,400
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,597
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,762
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,030
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,732
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,759
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,445
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,445
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,178
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,472
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 600
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 607
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,265
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 733
D. Služby (účtová skupina 51) 600
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 133
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,867
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,785
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 607
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 607
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,178
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266560.tif
Date of updating data: 25.06.2015