Vytvořte fakturu

OPTIK - PROMINENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OPTIK - PROMINENT
IČO 35738146
TIN 2020270032
DIČ SK2020270032
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPTIK - PROMINENT
Wilsonova 4
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 563 064 €
Zisk 56 446 €
Kontaktní informace
Email prominent@chello.sk
Telefon(y) 0252731567, 0255566250
Mobile(y) +421911237232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 135,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 124,699
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,012
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 333,419
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 35
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 74,400
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,089
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,085
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 469,318
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 422,034
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 358,285
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 56,446
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,284
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,553
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,958
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,099
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,298
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,438
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,363
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,674
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 563,064
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 519,201
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,723
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,140
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 482,906
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 260,651
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,089
C. Služby (účtová skupina 51) 47,783
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 144,489
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,513
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,381
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 80,158
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 198,401
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,193
M. Úrokové náklady (562) 854
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,339
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,192
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 72,966
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 16,520
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 56,446
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738146 TIN: 2020270032 DIČ: SK2020270032
 • Sídlo: OPTIK - PROMINENT, Wilsonova 4, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07 15.01.1998
  Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01 15.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Matej Jančík 3 319 € (50%) Wilsonova 4 Bratislava 811 07
  Dušan Nespala 3 319 € (50%) Ševčenkova 22 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Fedinova 8 Bratislava 851 01
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   OPTIK - PROMINENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01