Vytvořte fakturu

HUNOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HUNOR
IČO 35738154
TIN 2020251816
DIČ SK2020251816
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUNOR
Rovniankova 18
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 390 €
Zisk -5 374 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263531760
Mobile(y) +421905320423
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,491
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,432
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,103
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,633
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,470
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 756
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 756
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 756
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,573
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 532
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,041
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 59
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 59
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,491
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,446
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 334
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 334
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 135
2. Ostatní fondy (427, 42X) 135
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -40,213
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,213
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,374
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,937
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,937
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 515
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,889
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,533
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,390
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,390
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,495
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,334
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,375
D. Služby (účtová skupina 51) 4,152
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,450
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,450
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,471
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 309
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -309
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,414
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738154 TIN: 2020251816 DIČ: SK2020251816
 • Sídlo: HUNOR, Rovniankova 18, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05 09.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zoltán Nagy 6 672 € (100%) Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   25.03.2005Nové sidlo:
   Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   24.03.2005Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Zoltán Nagy Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   HUNOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   úprava hotových výrobkov, z dreva, kože,textílií, gumy, skla a porcelánu na účely darčekových predmetov
   vydávanie neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Zoltán Nagy Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01