Vytvořte fakturu

JURKI - HAYTON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JURKI - HAYTON
IČO 35738162
TIN 2021364466
DIČ SK2021364466
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo JURKI - HAYTON
Domkárska 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 600 €
Zisk 3 572 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243410203, +421243413530, +421243413531, +421243413960, +421243413966
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,742,045
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,411,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 56,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,154
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 863
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,355,643
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,355,643
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,385
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 330,385
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 330,385
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,742,045
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,032
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,327,757
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,327,757
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,407,536
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 274
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 274
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,893
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,893
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,572
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,013
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,013
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,628
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,808
D. Služby (účtová skupina 51) 95
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,944
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,769
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,769
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,792
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,505
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 241
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -213
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,579
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,007
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,007
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,572
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738162 TIN: 2021364466 DIČ: SK2021364466
 • Sídlo: JURKI - HAYTON, Domkárska 4, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Jurkovič predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 31.12.2009
  Lujza Jurkovičová člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 08.11.2010
  Zuzana Garajová člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 29.06.2012
  Zuzana Bobrovská člen 198 Ratková 982 65 25.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Bobrovská - člen 198 Ratková 982 65 Vznik funkcie: 25.06.2014
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   24.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Garajová - člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 29.06.2012
   23.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   29.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič - predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.12.2009
   Lujza Jurkovičová - člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.11.2010
   28.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   23.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   22.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07
   02.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   01.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   JURKI - HAYTON, a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovanie obchodu, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07