Vytvořte fakturu

Schalter - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název Schalter
Stav Zničeno
IČO 35738171
TIN 2020229376
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schalter
Pekná cesta 17
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 402 €
Zisk 1 867 €
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,785
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,785
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,785
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,785
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,785
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,258
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,248
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,248
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,867
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 527
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 527
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,402
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,402
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9
D. Služby (účtová skupina 51) 9
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,393
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 526
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 526
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,867
Date of updating data: 13.07.2016
 • IČO :35738171 TIN: 2020229376
 • Sídlo: Schalter, Pekná cesta 17, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   13.02.2015Nové obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   15.01.1998Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným