Vytvořte fakturu

METALFIL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název METALFIL
IČO 35738251
TIN 2020203823
DIČ SK2020203823
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METALFIL
Šurská 5
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 3 154 067 €
Zisk 156 550 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336474705, +421336400820, +421336400821, +421336472306, +421336473802, +421336474706
Fax(y) 0336400821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,919,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 905,686
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 903,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 107,126
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 423,774
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 361,863
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,300
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,012,964
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 186,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 176,049
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,534
3. Výrobky (123) - /194/ 5,390
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 640,597
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 549,568
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 549,568
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,441
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,551
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 183,843
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,076
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,919,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,194
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,777
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,777
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,276
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,276
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 469,591
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 469,591
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,550
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,111,300
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 78,638
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 52,280
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,446
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,912
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,007,858
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 200,760
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,760
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 541,535
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,494
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,877
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 211,692
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,804
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,232
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 36,232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,129,844
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,154,067
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,121,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,232
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 244
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,979
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,932,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,380,635
D. Služby (účtová skupina 51) 578,328
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 719,017
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 546,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 155,164
4. Sociální náklady (527, 528) 17,185
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,000
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 236,086
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 236,086
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,421
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 221,580
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,171,125
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,610
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,588
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 2,588
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,380
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,479
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 17,479
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,897
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,770
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,260
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,067
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -807
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 156,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738251 TIN: 2020203823 DIČ: SK2020203823
 • Sídlo: METALFIL, Šurská 5, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01 16.01.1998
  Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01 19.08.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zita Asenbaum 13 278 € (10%) Cpinova 4 Modra 900 01
  Bruno Mrak 19 917 € (15%) San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
  TARGET S.R.L. 99 582 € (75%) Lainate (MI) 200 20 Taliansko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   08.01.2011Noví spoločníci:
   TARGET S.R.L. Via Ausano Ramazzotti 5 Lainate (MI) 200 20 Taliansko
   07.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   21.11.2009Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   20.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   15.03.2001Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   14.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   METALFIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šurská 5 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba konštrukcií z ocele, dreva, plastov v rámci voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová