Vytvořte fakturu

PKT - Expres - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název PKT - Expres
IČO 35738260
TIN 2020229728
DIČ SK2020229728
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PKT - Expres
Na piesku 6
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 80 428 €
Zisk 438 €
Kontaktní informace
Email pkt@stonline.sk
webové stránky http://www.pktexpres.sk
Telefon(y) +421243424840
Mobile(y) +421905570530
Fax(y) 0243424840
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,083
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,804
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,290
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,290
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,497
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,156
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,341
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 279
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,083
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,541
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,800
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 438
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,542
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,542
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,994
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,994
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,548
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 80,429
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 80,428
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,399
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,849
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,212
D. Služby (účtová skupina 51) 76,082
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 267
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,579
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,105
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,398
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 438
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015