Vytvořte fakturu

SG FINANCE MANAGEMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SG FINANCE MANAGEMENT
IČO 35738294
TIN 2020269812
DIČ SK2020269812
Datum vytvoření 15 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SG FINANCE MANAGEMENT
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 419 €
Zisk 33 404 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232151264
Mobile(y) 0905618740
Fax(y) 0232151260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 143,311
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 143,311
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,744
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,441
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,719
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,345
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 250,752
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,905
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 53,197
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,404
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,847
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 156,847
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 146,807
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 586
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,342
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 112
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,419
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 251
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 160,582
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,586
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 122,158
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,361
C. Služby (účtová skupina 51) 95,557
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,815
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 269
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,156
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 40,261
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,915
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,144
X. Úrokové výnosy (662) 3,144
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 579
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 579
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,565
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 42,826
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,422
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738294 TIN: 2020269812 DIČ: SK2020269812
 • Sídlo: SG FINANCE MANAGEMENT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 15.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Papay 6 640 € (100%) Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   16.09.2011Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 15.01.1998
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   28.05.2008Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu správy bytového/nebytového fondu
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu údržby bytového/nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác, dokončovacích stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   17.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   16.01.2008Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   17.01.2006Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   13.10.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   18.11.2003Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08
   14.06.1999Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   28.08.1998Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   SG FINANCE MANAGEMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a veľtrhov
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08