Vytvořte fakturu

TENER Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TENER Slovakia
IČO 35738308
TIN 2020251640
DIČ SK2020251640
Datum vytvoření 19 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENER Slovakia
Bajzova 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 187 €
Zisk 3 229 €
Kapitál 42 557 €
Vlastní kapitál 318 €
Kontaktní informace
Email tener@tener.sk
Telefon(y) 0253418681, 0903725117, 0239021907
Mobile(y) 0903235190, 0903725117, 0910900551
Fax(y) 0239021907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 96
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 96
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,997
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,200
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,713
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,616
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,616
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,903
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,526
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,558
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 422
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,547
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,356
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,356
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,927
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 346
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,834
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,834
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,099
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,371
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 914
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,544
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 116
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 703
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 703
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 95,187
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,187
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,211
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,364
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,612
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,472
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,670
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,917
D. Služby (účtová skupina 51) 24,246
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,662
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,500
4. Sociální náklady (527, 528) 1,842
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,315
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,715
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,742
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 387
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -400
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,315
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,086
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,086
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015