Vytvořte fakturu

BDF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BDF
IČO 35738383
TIN 2020219630
DIČ SK2020219630
Datum vytvoření 19 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BDF
Segnerova 4
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 533 €
Zisk -7 928 €
Kapitál 15 741 €
Vlastní kapitál 8 020 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421944276406, +421948393314, +421949404429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,385
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 12
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,138
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,138
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,217
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,541
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,248
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,847
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,599
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,928
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 112
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,181
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,198
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,198
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 157
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,533
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,533
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,533
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,384
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,630
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,571
D. Služby (účtová skupina 51) 2,670
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,473
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,033
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,420
4. Sociální náklady (527, 528) 20
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,851
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,968
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,928
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015