Vytvořte fakturu

ORBIS PICTUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORBIS PICTUS
IČO 35738502
TIN 2021375763
DIČ SK2021375763
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORBIS PICTUS
Ožvoldíkova 2
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 813 €
Zisk -34 498 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252492228, 0252492229, 0252492233, 0232112651, 0905758990
Fax(y) 0232144088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,676
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,676
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 120,436
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,656
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89,248
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,516
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 132,192
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,638
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 510
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,545
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,498
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,830
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,460
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 109,293
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,897
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 57
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,494
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48,845
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 77
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 134,813
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 128,042
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,771
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 164,518
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 377
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,492
C. Služby (účtová skupina 51) 114,320
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,386
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 354
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,777
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 10,462
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,350
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,705
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,853
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,797
M. Úrokové náklady (562) 2,434
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 949
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 414
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,797
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,502
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 996
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,498
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738502 TIN: 2021375763 DIČ: SK2021375763
 • Sídlo: ORBIS PICTUS, Ožvoldíkova 2, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22 01.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Magdaléna Szökeová 3 350 € (50%) 197 Jánovce 925 22
  Ing. Ľubica Mravíková 3 350 € (50%) Galbavého 2 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2014Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – nemecký jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov – francúzsky jazyk
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Magdaléna Szökeová 197 Jánovce 925 22 Vznik funkcie: 01.02.2014
   12.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   13.08.2013Nové predmety činnosti:
   Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazyk
   06.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.01.2002Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   organizačno - technické zabezpečenie kurzov a školení
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Mravíková Galbavého 2 Bratislava 841 01
   27.01.2002Zrušené sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   ORBIS PICTUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Lauková Učňovská 654 Gbely 908 45
   Ing. Ľubica Mikulášová Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Ing. René Mravík Ožvoldíkova 2 Bratislava 841 01