Vytvořte fakturu

RAPID - IS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAPID - IS
IČO 35738511
TIN 2021367348
DIČ SK2021367348
Datum vytvoření 20 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAPID - IS
Lombardiniho 17
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 512 941 €
Zisk 160 012 €
Kapitál 1 059 948 €
Vlastní kapitál 30 774 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245248849, 0907772990, 0244681269
Mobile(y) 0907772990
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,381,849
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 339,671
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 288,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,284
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 141,502
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 51,484
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 51,484
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,041,180
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 555,328
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 555,328
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,328
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 243
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 243
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 485,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,680
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 483,929
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 998
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 998
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,849
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,786
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,471
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,471
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,012
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,191,063
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,561
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,561
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,177,540
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 150,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,306
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 955,218
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,345
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,494
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,177
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,962
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,962
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,512,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,512,931
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,304,208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 461,288
D. Služby (účtová skupina 51) 549,549
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 240,739
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,560
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,287
4. Sociální náklady (527, 528) 892
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,170
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,215
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,215
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,733
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502,094
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,535
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,535
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,512
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 205,221
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 45,209
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,209
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,012
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738511 TIN: 2021367348 DIČ: SK2021367348
 • Sídlo: RAPID - IS, Lombardiniho 17, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 05.09.2003
  Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 02.07.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Gajdoš 6 639 € (100%) Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2005Nové sidlo:
   Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výroba prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory
   výroba a predaj betónových zmesí
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 05.09.2003
   29.07.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 02.07.2004
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   04.03.2004Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Noví spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   03.03.2004Zrušené sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   RAPID - IS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie stavebného dozoru
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003