Vytvořte fakturu

Security Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Security Trade
IČO 35738553
TIN 2020269911
DIČ SK2020269911
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Security Trade
Tallerova 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 159 €
Zisk 4 808 €
Kontaktní informace
Email info@securitytrade.sk
Telefon(y) 0244881411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,951
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,939
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,831
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,951
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,955
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -156
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,808
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,996
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 74
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,309
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,274
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 193
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,501
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 613
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,159
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,159
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,898
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,270
C. Služby (účtová skupina 51) 3,531
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,450
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,525
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,261
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,358
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 244
M. Úrokové náklady (562) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 226
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -244
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,017
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,209
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015