Vytvořte fakturu

K.ORT. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K.ORT.
IČO 35738600
TIN 2021386895
Datum vytvoření 21 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.ORT.
Ružinovská 12
82007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 994 €
Zisk -1 371 €
Kapitál 30 160 €
Vlastní kapitál 27 385 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,034
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,660
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,799
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,933
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,714
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,714
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 219
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,866
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,822
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 575
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 460
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,034
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,013
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,081
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,555
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,474
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,371
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,021
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 608
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 608
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,459
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 638
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 289
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 779
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 954
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,994
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,994
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,994
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,907
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,115
D. Služby (účtová skupina 51) 10,874
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,676
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,191
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,683
4. Sociální náklady (527, 528) 802
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 236
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,005
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 860
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 860
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -860
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -773
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 598
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 598
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266958.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738600 TIN: 2021386895
 • Sídlo: K.ORT., Ružinovská 12, 82007, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33 20.12.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Dušan Kurčík 6 639 € (100%) Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2007Nové sidlo:
   Ružinovská 12 Bratislava 820 07
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   10.10.2000Nové sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej staroslivosti v odbore ortopédia
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   04.08.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   21.01.1998Nové obchodné meno:
   K.ORT. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05