Vytvořte fakturu

TRASK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název TRASK
IČO 35738618
TIN 2021376962
Datum vytvoření 19 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRASK
Astrová 46
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 886 €
Zisk 1 095 €
Kapitál 5 221 €
Vlastní kapitál 4 605 €
Kontaktní informace
Email trask@trask.sk
Telefon(y) 0905630459, 0255562652
Mobile(y) 0905630459
Fax(y) 0255562652
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,038
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 152
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 152
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 152
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,705
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 150
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,555
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,847
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 181
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,038
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,358
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,292
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,292
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 658
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,861
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,212
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,398
D. Služby (účtová skupina 51) 2,331
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 179
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 304
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 304
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,674
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,132
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 500
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 500
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,095
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016