Vytvořte fakturu

3 MZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 3 MZ
IČO 35738626
TIN 2021387247
DIČ SK2021387247
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3 MZ
Polianky 9
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 89 878 €
Zisk -76 574 €
Kontaktní informace
Email 1109.pkoba@gmail.com
Telefon(y) 0904353535, 0903705139
Mobile(y) 0903705139, 0904353535, 0904835252, 0905353535
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 55,555
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 55,555
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 51,214
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,829
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 40,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,448
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,650
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,566
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 121,384
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,252
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 157,928
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,073
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -76,574
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,132
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,916
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,249
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,259
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,294
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,226
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,372
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,457
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 89,878
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 79,031
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,766
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 162,081
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,941
C. Služby (účtová skupina 51) 25,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 53,115
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,404
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 27,794
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,750
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,545
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -72,203
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,558
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,414
M. Úrokové náklady (562) 2,585
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 817
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,410
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -75,613
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -76,574
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738626 TIN: 2021387247 DIČ: SK2021387247
 • Sídlo: 3 MZ, Polianky 9, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03 16.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zdenek Martinec 6 639 € (100%) Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2014Nové obchodné meno:
   3 MZ, s. r. o.
   01.04.2014Zrušené obchodné meno:
   Nai - TAXI, s.r.o.
   15.11.2006Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 841 01
   14.11.2006Zrušené sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenek Martinec Vysokohorská 4580/3 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.01.1998
   25.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   07.09.2004Nové predmety činnosti:
   informatívne ( nezáväzné ) zisťovanie pravosti čísiel motora a karosérie podvozku motorových vozidiel technickými prostriedkami
   10.09.2002Nové obchodné meno:
   Nai - TAXI, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom rádiostaníc
   taxislužba
   Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   09.09.2002Zrušené obchodné meno:
   MZ s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   MZ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   prenájom a zapožičiavanie motorových vozidiel
   odťahová služba v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zdenek Martinec Vyšehradská 9 Bratislava