Vytvořte fakturu

Perigeum Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Perigeum Group
IČO 35738634
TIN 2021433381
DIČ SK2021433381
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Perigeum Group
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 014 €
Zisk -7 211 €
Kontaktní informace
Email perigeum@perigeum.sk
webové stránky http://www.perigeum.sk
Mobile(y) +421902940840, +421911940820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,108
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,758
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,122
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 81,395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 129,108
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,709
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 82,617
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,211
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,399
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,603
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,455
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,635
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,002
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 488
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,330
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,014
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,611
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 380
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,549
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,145
C. Služby (účtová skupina 51) 16,724
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,250
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 297
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,133
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,535
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,742
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 11
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,725
M. Úrokové náklady (562) 1,621
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,714
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,249
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,211
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015