Vytvořte fakturu

KŠP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KŠP
IČO 35738642
TIN 2020242807
DIČ SK2020242807
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KŠP
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 743 038 €
Zisk 295 773 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244458561, 0244458692
Mobile(y) +421910111152
Fax(y) 0244458561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,254,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,024
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,024
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,810
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,214
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,190,400
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 167,358
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,236
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 761,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 760,316
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,316
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 404
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 548
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 261,774
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 174,387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,387
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 465
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 465
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,889
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 439,518
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 415
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 136,027
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 136,027
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,773
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,371
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,483
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 26,058
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 425
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 782,807
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 640,925
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 640,925
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,287
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,821
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,866
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,446
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,462
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,581
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,581
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,743,038
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,834,192
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,908,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,320,685
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,068,976
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,878
D. Služby (účtová skupina 51) 163,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 156,138
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 116,183
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,456
4. Sociální náklady (527, 528) 5,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 217
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,502
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,502
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,899,961
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 422,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 587,325
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,785
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,775
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,152
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,301
2. Ostatní náklady (562A) 16,301
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,748
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 382,986
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 87,213
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 87,213
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738642 TIN: 2020242807 DIČ: SK2020242807
 • Sídlo: KŠP, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava 16.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Margita Hašková 6 639 € (100%) Černyševského 1281/37 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.2004Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a viazacie služby
   02.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   01.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   13.04.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   KŠP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava