Vytvořte fakturu

AUTEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTEC
IČO 35738715
TIN 2020219575
DIČ SK2020219575
Datum vytvoření 22 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTEC
Polianky 15
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 66 491 €
Zisk 1 524 €
Kapitál 45 362 €
Vlastní kapitál -22 535 €
Kontaktní informace
Email autec@autec.sk
Telefon(y) 0253413070
Mobile(y) 0905620701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,609
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,609
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,513
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,902
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,706
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,905
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,122
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,573
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,068
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,524
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 99,695
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23,734
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,961
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,345
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,821
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,945
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,850
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,491
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,106
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 385
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 63,803
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,681
C. Služby (účtová skupina 51) 25,580
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,966
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,484
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,092
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,688
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,845
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 204
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 204
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -204
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,484
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,524
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738715 TIN: 2020219575 DIČ: SK2020219575
 • Sídlo: AUTEC, Polianky 15, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Schin Adamiho 15 Bratislava 841 05 22.01.1998
  Peter Gandžala Donnerova 21 Bratislava 841 05 22.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Schin 3 320 € (50%) Adamiho 15 Bratislava 841 05
  Peter Gandžala 3 320 € (50%) Donnerova 21 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   správa vozového parku v rozsahu voľnej živnosti
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Peter Schin Adamiho 15 Bratislava 841 05
   Peter Gandžala Donnerova 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gandžala Donnerova 21 Bratislava 841 05
   Peter Schin Adamiho 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1998Nové obchodné meno:
   AUTEC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž autoalarmov a autodoplnkov
   oprava motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Peter Gandžala Donnerova 21 Bratislava 841 05
   Peter Schin Adamiho 15 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Schin Adamiho 15 Bratislava 841 05
   Peter Gandžala Donnerova 21 Bratislava 841 05