Vytvořte fakturu

ALPHA INSPECT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALPHA INSPECT SLOVAKIA
IČO 35738766
TIN 2021416408
DIČ SK2021416408
Datum vytvoření 20 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPHA INSPECT SLOVAKIA
Sklenárova 30
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 182 €
Zisk 6 713 €
Kapitál 22 627 €
Vlastní kapitál 19 053 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253413985, 0903444254
Mobile(y) 0903444254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,128
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,122
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,101
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,075
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,757
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,128
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,766
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 935
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 675
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,804
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,713
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 840
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 319
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 179
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,181
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,182
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,181
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,857
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 441
D. Služby (účtová skupina 51) 9,369
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,547
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,463
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 849
4. Sociální náklady (527, 528) 235
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 307
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,325
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,371
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 631
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 629
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -625
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,700
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,987
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,987
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738766 TIN: 2021416408 DIČ: SK2021416408
 • Sídlo: ALPHA INSPECT SLOVAKIA, Sklenárova 30, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava 20.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miloslav Ducho 6 639 € (100%) Sklenárová 30 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.03.2006Nové sidlo:
   Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   02.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   26.08.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPECT SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   25.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv v obchodnom styku
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostno-technické služby v preprave tovaru
   poskytovanie služieb spojených s prepravou tovaru a služieb, vzniknutých na prípadných škodách na tovare
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava