Vytvořte fakturu

AB & B INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AB & B INTERNATIONAL
IČO 35738898
TIN 2021391086
DIČ SK2021391086
Datum vytvoření 22 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB & B INTERNATIONAL
Lichnerova 14
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 210 417 €
Zisk 6 894 €
Kapitál 47 546 €
Vlastní kapitál 11 239 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245923158, 0903461538
Mobile(y) 0903461538
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 68,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 67,539
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,332
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,401
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,580
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 280
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,675
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,682
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,133
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,936
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,894
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,549
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,575
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,795
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,354
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,063
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,478
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,900
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,179
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 210,417
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 208,279
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,138
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 197,041
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 107,631
C. Služby (účtová skupina 51) 12,360
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 68,980
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,424
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,601
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,376
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 88,288
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,528
M. Úrokové náklady (562) 897
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,631
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,528
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,848
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,954
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,894
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738898 TIN: 2021391086 DIČ: SK2021391086
 • Sídlo: AB & B INTERNATIONAL, Lichnerova 14, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec 22.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jasmín Bosnič 5 312 € (80%) Hviezdoslavova 82 Senec
  Amra Bosnič 1 328 € (20%) Senec
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.03.2014Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a4
   24.01.2014Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   19.02.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   14.03.2003Noví spoločníci:
   Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Hviezdoslavova 82 Senec Vznik funkcie: 22.01.1998
   13.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   25.08.1999Nové sidlo:
   Lichnerova 14 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Amra Bosnič Hviezdoslavova 1034/82 Senec
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polach Homolova 19 Bratislava
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   22.01.1998Nové obchodné meno:
   AB & B INTERNATIONAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Polach Homolova 19 Bratislava
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jasmín Bosnič Nova cesta 50 Semizovac Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 82 Senec