Vytvořte fakturu

SARAJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SARAJ
IČO 35738936
TIN 2021424801
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARAJ
Pifflova 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 089 €
Zisk -12 707 €
Kapitál 15 726 €
Vlastní kapitál 475 €
Kontaktní informace
Email hardypub@gmail.com
Telefon(y) 0262410983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,373
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,373
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,916
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,516
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,516
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,400
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,602
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 798
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,289
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -853
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,391
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,391
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,707
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,142
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 703
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 703
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,439
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,002
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,002
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,841
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,161
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 684
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,089
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,089
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,089
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,186
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,823
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,932
D. Služby (účtová skupina 51) 7,625
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,782
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,195
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,460
4. Sociální náklady (527, 528) 127
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 909
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 909
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,097
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,709
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,227
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,707
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256440.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738936 TIN: 2021424801
 • Sídlo: SARAJ, Pifflova 2, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 05.04.2004
  Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 05.04.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Mikulášková 3 320 € (50%) Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
  Mgr. Jana Lednárová 3 320 € (50%) Pifflova 2 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2004Nové sidlo:
   Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.04.2004
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.04.2004
   13.05.2004Zrušené sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   26.09.2003Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   25.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   19.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   18.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   27.11.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   26.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   27.07.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   26.07.2000Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   12.05.1999Nové sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   11.05.1999Zrušené sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   02.10.1998Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   17.09.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   11.05.1998Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   SARAJ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava