Vytvořte fakturu

ASV - náradie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASV - náradie
IČO 35738944
TIN 2020229552
DIČ SK2020229552
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASV - náradie
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 272 260 €
Zisk 30 578 €
Kapitál 94 513 €
Vlastní kapitál 17 918 €
Kontaktní informace
Email naradie@asv.sk
Telefon(y) 0244881224, 0249207133
Fax(y) 0244888036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 116,110
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,860
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,860
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,314
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,182
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 84
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,098
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,582
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,582
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,867
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,683
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,680
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 936
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 936
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,110
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,495
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 120,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 120,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,540
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,540
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -111,623
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -111,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,550
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 144
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 144
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,500
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,722
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,722
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,542
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,036
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,888
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,312
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,906
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,906
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 65
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 272,181
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 272,260
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 270,611
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,569
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,996
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 166,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,161
D. Služby (účtová skupina 51) 25,333
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,501
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,410
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,311
4. Sociální náklady (527, 528) 1,780
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,716
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,716
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,264
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,437
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,726
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,429
2. Ostatní náklady (562A) 3,429
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,726
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,538
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35738944 TIN: 2020229552 DIČ: SK2020229552
 • Sídlo: ASV - náradie, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01 26.01.1998
  Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 06.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ASV a.s. 120 000 € (100%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.02.2006
   06.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   07.08.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   20.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   ASV - náradie s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01