Vytvořte fakturu

Caravella - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Caravella
IČO 35738952
TIN 2021400469
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caravella
Tupolevova 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 195 €
Zisk 469 €
Kapitál 30 528 €
Vlastní kapitál 30 076 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903311652
Mobile(y) +421903311652
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,020
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,020
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,538
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,538
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,558
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,544
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,772
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 469
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,014
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 669
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,195
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,195
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,141
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,424
C. Služby (účtová skupina 51) 5,314
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 208
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,256
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,939
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,054
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,457
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 105
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 949
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 469
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248396.tif
Date of updating data: 25.06.2015