Vytvořte fakturu

CITYGROVE NORTH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITYGROVE NORTH
IČO 35739002
TIN 2021358460
DIČ SK2021358460
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITYGROVE NORTH
Tomášiková 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 918 €
Zisk 7 428 €
Kapitál 84 242 €
Vlastní kapitál -774 342 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376504765, 0376504778
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,958
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,437
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,092
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,069
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,643
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,395
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -322,652
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 450,902
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -788,949
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,428
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,047
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 352,023
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,406
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,693
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 12,082
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,489
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,142
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 190,918
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 190,918
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 182,113
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,558
C. Služby (účtová skupina 51) 27,623
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 141,431
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 139
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,444
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,805
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 157,737
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,901
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,900
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,712
M. Úrokové náklady (562) 1,166
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 540
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,189
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,994
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,566
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739002 TIN: 2021358460 DIČ: SK2021358460
 • Sídlo: CITYGROVE NORTH, Tomášiková 50/E, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika 01.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jonathan Wilkinson 6 639 € (100%) Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2013Nové sidlo:
   Tomášiková 50/E Bratislava 831 04
   31.12.2012Zrušené sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   24.04.2009Nové sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   01.01.2006Nové sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2006
   31.12.2005Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   05.05.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   04.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   15.10.2002Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   14.10.2002Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002
   09.03.1999Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
   08.03.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   CITYGROVE NORTH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002