Vytvořte fakturu

SUNSET Blvd. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUNSET Blvd.
IČO 35739011
TIN 2020253367
DIČ SK2020253367
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNSET Blvd.
Masarykova ul. 26
08087
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 116 159 €
Zisk 458 190 €
Kapitál 1 450 578 €
Vlastní kapitál 387 556 €
Kontaktní informace
Email sunset@sunsetblvd.sk
Telefon(y) 0268299999, 0905986829
Fax(y) 0252927265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,437,810
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 464,742
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 464,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 400,105
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,637
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 966,769
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 395,083
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,201
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,201
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,865
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151,017
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 571,686
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,793
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 566,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,299
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,210
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 5,089
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,810
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 465,493
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 458,190
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,317
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,159
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,534
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,752
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,873
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960,615
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 234,829
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,829
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 194,960
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 463,619
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,563
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,588
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,056
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,543
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,115,662
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,116,159
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,115,662
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,517,964
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,952
D. Služby (účtová skupina 51) 5,175,890
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,264,214
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 947,125
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 300,737
4. Sociální náklady (527, 528) 16,352
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,327
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,575
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 598,195
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,910,820
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,700
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,715
2. Ostatní náklady (562A) 1,715
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,971
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,669
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 591,526
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 133,336
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 133,336
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 458,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739011 TIN: 2020253367 DIČ: SK2020253367
 • Sídlo: SUNSET Blvd., Masarykova ul. 26, 08087, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2010Nové sidlo:
   Masarykova ul. 26 Prešov 080 87
   18.11.2010Zrušené sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   18.03.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   19.08.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   05.03.2001Nové sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Berecký Brezová 359 Viničné 900 23
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   SUNSET Blvd. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie krátkodobého, príležitostného zamestnania
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03