Vytvořte fakturu

S-KTX, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název S-KTX, družstvo
Stav Zničeno
IČO 35739029
TIN 2020207002
DIČ SK2020207002
Datum vytvoření 23 Leden 1998
Company category Družstvo
Sídlo S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 1 838 €
Zisk -57 150 €
Kapitál 97 955 €
Vlastní kapitál 55 248 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Mobile(y) +421903242640, +421903415460, 0903415460
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 455,657
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 455,623
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 455,657
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 414,913
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 422,276
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -57,150
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,744
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,931
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,813
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,100
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,630
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,838
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 685
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,070
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,250
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 130
C. Služby (účtová skupina 51) 5,950
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,513
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 68
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 601
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,905
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -54,412
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,080
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 229
X. Úrokové výnosy (662) 229
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,924
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 2,810
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 114
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,695
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -57,107
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 43
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -57,150
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • IČO :35739029 TIN: 2020207002 DIČ: SK2020207002
 • Sídlo: S-KTX, družstvo, Radlinského 1153, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   01.02.2016Nové obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   23.01.1998Nové sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Družstvo