Vytvořte fakturu

ADU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADU
IČO 35739053
TIN 2021381450
DIČ SK2021381450
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADU
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 355 896 €
Zisk 6 372 €
Kapitál 236 182 €
Vlastní kapitál 43 617 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905297067
Mobile(y) 0903864252, 0905297067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 220,378
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,403
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,403
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,403
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 190,439
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 147,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 14,900
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 131,723
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 895
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,018
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,018
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,018
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 817
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 817
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 536
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,378
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,989
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,945
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,945
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,372
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,389
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,494
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,494
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,741
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,614
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,112
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,112
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,262
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,240
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,540
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 292,319
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 355,896
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 292,319
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 37,920
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,757
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,634
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 145,156
D. Služby (účtová skupina 51) 159,152
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,908
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,908
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,800
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,014
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,262
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,911
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,619
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,164
2. Ostatní náklady (562A) 2,164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,619
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,643
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,271
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,271
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739053 TIN: 2021381450 DIČ: SK2021381450
 • Sídlo: ADU, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 18.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bc. Tomáš Varsányi 6 672 € (100%) Znievska 22 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2009Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   reklamné a marketingové služby
   projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   Noví spoločníci:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 18.03.2009
   03.04.2009Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   04.02.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   03.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   22.05.2000Nové sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   poskytovanie administratívnych prác
   poradenstvo o predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   10.11.1999Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   09.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   ADU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08