Vytvořte fakturu

Leberfinger - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Obchodní název Leberfinger
IČO 35739088
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Leberfinger
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 500 €
Zisk 1 950 €
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,138
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,138
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,588
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,950
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 550
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 550
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 550
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,500
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,500
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,500
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,500
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 550
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,950
Date of updating data: 09.11.2015
Files
4268848.tif
Date of updating data: 09.11.2015