Vytvořte fakturu

Akruks - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Akruks
IČO 35739096
TIN 2020242697
DIČ SK2020242697
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Akruks
Galvániho 8
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 202 654 €
Zisk -104 643 €
Kapitál 670 735 €
Vlastní kapitál 379 145 €
Kontaktní informace
Email akruks@akruks.sk
Telefon(y) 0243337745, 0243630731
Fax(y) 0243337745, 0243630731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,709
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,709
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,709
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 593,241
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 39,043
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 818
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,595
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 618,950
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,501
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 99,582
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 282,984
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,820
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,643
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 344,449
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,706
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 253,515
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,449
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,458
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,555
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 231,053
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 53,628
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 30,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 202,654
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 128,287
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 73,177
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,190
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 296,725
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 126,231
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,399
C. Služby (účtová skupina 51) 36,079
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,115
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 881
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,056
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,388
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,576
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -94,071
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,755
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 24
XI. Kurzové zisky (663) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9,636
M. Úrokové náklady (562) 5,977
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 723
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,936
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,612
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,683
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015