Vytvořte fakturu

MITIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MITIS
IČO 35739274
TIN 2021384915
Datum vytvoření 28 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITIS
Tománkova 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 697 €
Zisk 54 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,659
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,659
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,659
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,489
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,659
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,855
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,955
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -100
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,697
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,697
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,697
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,157
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 134
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 540
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 534
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220492.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739274 TIN: 2021384915
 • Sídlo: MITIS, Tománkova 2, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava 28.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Zámečník 1 992 € (30%) Tománkova 2 Bratislava
  VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. 4 648 € (70%) Wien 1030 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   MITIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava